Isoleringsfirma
i Esbjerg

Om isolering

Bygningsreglementet har siden 1961 stillet krav til boligers isolering. Mange boliger overholder det daværende bygningsreglements krav isolering uden at de reelt er isoleret som de burde være.

Loftsisoleringen bliver væsentligt ringere, hvor der har været en mår på besøg, hvor større eller mindre dele er presset sammen, fordi der har stået flyttekasser, hvor isoleringen gaber eller er mast på plads. Alt sammen er det med til at reducere isoleringsevnen.

Hvis et ca. 20 år gammelt loft er isoleret med 10 cm mineraluld, der har stået lidt materialer hist og her, et par antennekabler er blevet trukket i gennem og måren har revet lidt i isoleringen, så kan du roligt regne med at loftets faktiske isolering svarer til det halve af det der blev lagt på loftet, nemlig 5 cm.

Sammenholder man det med de krav, der stilles i det Bygningsreglement, der gælder i dag, som er 30 cm isolering på loftet, så tegner der sig lidt af et skræmmebillede for privatøkonomien. Efterisolering, som lofts- og hulmursisolering er et af de energibesparende tiltag, der hurtigst betaler sig hjem. Meget ofte vil efterisoleringen være betalt hjem i besparelser på varmeregningen på under 3 år. Derefter vil besparelsen være en skattefri gevinst, som samtidig giver huset en værdiforøgelse.

Find isoleringsfirma i
hele Danmark

Står du overfor en isoleringsopgave i huset, virksomheden eller foreningen?
Så kontakt os vi vores kontaktside, eller ring på Tlf.: 4814 1188.